โครงการออกแบบโรงละครและหุ่นมือผ้าเพื่อประกอบการเล่านิทานอีสปสำหรับนักเรียนอนุบาล (Aesop Fable Hand Puppet Theatre Set)

ชื่อผู้สร้างผลงาน : เธียรวธู เทียนเงิน (Tianwatoo Tianngern)
ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบโรงละครและหุ่นมือผ้าเพื่อประกอบการเล่านิทานอีสปสำหรับนักเรียนอนุบาล (Aesop Fable Hand Puppet Theatre Set)
ปีการศึกษา : 2551

 

 

           ศิลปนิพนธ์ “โครงการออกแบบโรงละครและหุ่นมือผ้าเพื่อประกอบการเล่านิทานอีสปสำหรับนักเรียนอนุบาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบโรงละครที่เปิดจินตนาการให้เด็กได้มีส่วนร่วมสร้างความสนุกสนานเพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสอนและจัดเก็บได้อย่างเป็นหมวดหมู่คู่กันไป
           การดำเนินโครงการเริ่มจากการศึกษาพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัย การพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ของเด็กที่เหมาะสม การเรียนการสอนในปัจจุบันและนิทานอีสป เพื่อโยงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อเลือกนิทานอีสปทั้ง 300 เรื่องที่มาจากการแปลเป็นภาษาไทยให้เหมาะกับการสอนในระดับชั้นอนุบาล เมื่อได้เรื่องแล้ว นำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฉากและตัวละครที่เกี่ยวพันจนมาเป็นข้อสรุปของตัวละครและฉากทั้งหมดในโรงละครหุ่นชุดนี้ เมื่อได้ตัวละครและฉากแล้ว จึงเริ่มออกแบบบุคลิกของตัวละครแต่ละตัวในเนื้อเรื่อง วัสดุที่ใช้เน้นสีสันสดใสให้รู้สึกสนุกสนาน การผลิตเวทีที่ต้องคำนึงถึงการใช้งานเพื่อนให้สัมพันธ์กับครูผู้เล่น และการเล่นของเด็ก ต่อจากนั้นดำเนินขั้นตอนในการผลิต แยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนกล่องและโรงละครและส่วนของตุ๊กตา ในส่วนของกล่องและโรงหุ่นเลือกใช้พลาสติกและใช้การขึ้นรูปแบบฉีด
           ส่วนของฉาก ใช้การพับแบบปกหนังสือ เพื่อง่ายต่อการใช้และเปลี่ยนฉากจากฉากหนึ่งสู่อีกฉากหนึ่ง
           ส่วนของตุ๊กตา เลือกผ้าและวัสดุที่เหมาะสมใช้ในการผลิตตุ๊กตา ตั้งแต่การตัดเย็บภายนอก เลือกใช้ผ้ากำมะหยี่และผ้าขนเทียม เพราะสีสันสดใสและได้ผิวสัมผัสที่ดี ใช้การประกอบโดยการเย็บ ใช้กาวในการผลิตชิ้นส่วนเล็ก ๆ และชิ้นส่วนอื่น ๆ เช่น ลูกตา